Positief advies voor transformatie Keizer Karelweg in Amstelveen

ivar van der zwan keizerkarelweg
De commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente
Amstelveen heeft op woensdag 10 februari een positiefadvies gegeven voor het ontwerp van de transformatie
van project Keizer Karelweg in Amstelveen

Leave a Comment